Odoslaním formulára na webovej stránke www.finlahko.sk udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb.

Účel spracovania osobných údajov je oslovenie a zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb.

Zasielané informácie majú podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, alebo telefonického kontaktu.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je nadobudnuté v dobe odoslania formulára.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi).

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, telefonicky alebo emailom na adresu info@finlahko.sk.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).

Neváhajte nás kontaktovať!

Dohodnite si konzultáciu.

Kontaktovať
Chat
  • Laptop
  • Bill
Adresa

NB Finance s.r.o.
Farská 46, 949 01 Nitra
(1. poschodie)

Kontaktné možnosti +421 911 261 236 info@finlahko.sk
Nezabudnite nás sledovať!